Detta liv och alla dess önskningar och nöjen kommer verkligen att nå sitt slut när döden kommer, som Allahs Sändebud ﷺ beskrev som: ”…Önskningarnas förgörare”. Döden är den där långa resans slut genom vilken de rättfärdiga kommer att gynnas och de orättfärdiga lida. Det är återvändandet till Gud som skapade detta fenomen så att Han ska kunna döma oss för allt vi gjort, så som Han säger i Sin Bok:

Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov och låta er visa vem av er som [i sitt handlande] är den bäste.

[Koranen 67:2]

Döden hör inte till ett vanligt samtalsämne bland människor, förutom när en släkting eller någon man älskar går bort. Och även då faller tårarna endast en kort tid innan vi återigen glömmer bort denna verklighet. Hur många människor har genom denna glömska kommit att bli omedvetna?

Somliga av oss tror att vi kommer att dö enligt våra förväntningar. Vi tror att det är någonting som slår oss när vi är gamla och svaga. Vi ser det som någonting fjärran som inte kommer att nå oss under lång tid framöver. Men medan vi gläds åt livets njutningar och bekvämligheter närmar sig döden. Den kryper upp på oss som en skugga i natten när vi minst anar det. Det finns en berömd dikt av Tomas Tranströmer som beskriver denna verklighet:

Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta.

Vid varje andetag vi tar, vid varje rörelse vi gör kommer döden närmare och närmare. Allah, den Allsmäktige säger:

De ser det som något mycket avlägset, men Vi ser det som något som ligger helt nära!

[Koranen 70:7]

Detta liv är inte avsett för oss som en plats där vi slår oss ned och samlar på oss så många nöjen som möjligt och planerar för en permanent vistelse. Snarare bör det vara som en lång resa under vilken vi samlar allt vi behöver för att nå vår önskade destination. Denna destination är livet efter detta och döden är resans slut.

Dödens verklighet måste etableras ordentligt i våra hjärtan och tankar. Det är en verklighet som kan gå upp för oss när som helst. Kanske lämnar vi denna värld medan vi äter vår middag. Kanske lämnar vi den mitt i vår bön. Kanske vaknar vi inte när vi går och lägger oss i natt. Vi är begränsade och kommer att dö. Och denna död kommer definitivt att komma.

Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och dö inte i något annat tillstånd än som muslimer!

Koranen 3:102]

Vi ber Allah, som hör våra böner, om vägledning och låta oss lämna detta liv som troende människor som underkastar sig Guds vilja, amin!


Källa:

http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=13