Gud har i Sin ädla Bok beordrat oss människor att göra du’a, dvs. att åkalla Honom – varvid Han kommer att besvara vår bön. Det finns ingen annan som kan besvara våra böner, hjälpa oss eller skänka oss det vi ber om förutom Han.

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. De som håller sig för goda för att tjäna Mig skall gå med böjt huvud in i helvetet.” [Koranen 40:60]

Att åkalla Skaparen av universum är en del av gudsdyrkan och Gud tycker mycket om när vi vänder oss till Honom med hopp och förväntan. Profeten  sade:

”Sannerligen är du’a gudsdyrkan” [al-Tirmidhi & al-Nisai]

Det åligger oss människor att åkalla Gud, den Härlige med dess villkor.
Man måste vara uppriktig i sin åkallan och förlita sig på att Han, den Upphöjde besvarar bönen. Man måste vända sig enbart till Gud den Ende, och det bör ske med ett öppet hjärta och samtidigt som man är fullt medveten om att Han, den Allsmäktige är fullkomligt förmögen att besvara ens bön.

All dyrkan tillkommer Gud; anropa därför ingen vid sidan av Honom! [Koranen 72:18]

Vi ska fortsätta göra åkallan även om det dröjer innan den blir besvarad, och vi bör vara tålmodiga. Vid åkallelse är det extra viktigt att undvika det förbjudna såsom ränta, stulna pengar, otillåten mat och dryck eller annat som Gud har förbjudit. Att synda kan utgöra ett hinder mellan en själv och att få sin bön besvarad. Profeten  berättade om den resande personen med ovårdat hår och kläderna täckta med damm, då han sade:

Han höjer händerna mot skyn (för att åkalla Gud) och säger: ”O Herre! O Herre!” – men hans mat är förbjuden, hans dryck är förbjuden, hans kläder är förbjudna och hans föda är förbjuden, så hur kan hans åkallan bli besvarad?” [Muslim]

Det går naturligtvis bra att åkalla Gud när som helst, men det finns vissa tillfällen då det är mer uppmuntrat. Till exempel i tider av motgångar och då man befinner sig i nöd. Likaså på fredagar, den sista delen av natten och när man faller ner på ansiktet (gör sudjud) i bön. Abu Hurairah rapporterade att Profeten  sade:

Tjänaren är närmast sin Herre när han böjer sig i sudjud för Honom, så gör därför mycket du’a i denna position. [Muslim]

Det finns många olika åkallelser för olika situationer och man kan be Gud om vad som helst (så länge det är tillåtet). Om vi ber Honom om något värdsligt, så ska vi inte glömma bort att också be Honom om något som är bra för oss i nästkommande liv, ty det nästkommande livet varar för evigt.

Vad du än önskar dig själv eller någon annan och vad du än behöver hjälp med, så finns det bara en som kan hjälpa dig och det är Gud, den Barmhärtige, den Givmilde – den som besvarar våra böner.

O Gud förlåt oss och vägled oss till den raka vägen som leder oss till det eviga paradiset. Amin!


Källa: Alfawzan.af.org.sa