Att söka kunskap är viktigt och det är en plikt för varje muslim. Muhammad bin Abdil-Wahhâb (rahimahullah) skrev i sin bok: Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna] – att muslimer är förpliktigade att lära sig fyra saker:

  • Den första är Kunskap, och det är kännedom om Allah, Hans Profet och om religionen (Islam) med dess bevis.
  • Den andra: Att man handlar enligt den (kunskapen).
  • Den tredje: Att man kallar (andra) till den.
  • Den fjärde: Att man har tålamod med de svårigheter man då kommer att möta.

Att söka kunskap är inte en lätt uppgift och det är inte alla som får denna stora välsignelse från Allah. Därför är det extra viktigt att vi alla ber i våra sudjod dagligen om att Allah ska skänka oss gynnande och nyttig kunskap. Det krävs seriösa kunskapssökare för att kunna uppnå sina mål med Allahs hjälp.

Herre! Låt min kunskap växa! [Koranen 20:114]

Vidare sade Profeten ﷺ:

När Allah vill gott för en person, ger Han honom förståelse i religionen” [Sunan Ibn Majah]

Kunskap  uppnås genom hårt arbete och strävan och för att realisera det finns  en viss etikett att följa för sökaren av kunskap.

Nedan är några råd och tips från Sheikh Muhammed bin Salih Al-Munajjid.

1-  Ha tålamod: En poet sade: “De strävar hårt men de flesta av dem blir trötta. Men de som har tålamod och uthållighet når den äran som de önskat”.

Allah säger:

Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut. [Koranen 2:153]

2- En ren avsikt i handlingarna: Säkerställ alltid att du renar din avsikt inför goda handlingar. Låt ditt mål vara att söka Allahs behag. Var på vakt mot Riya (uppvisande av goda handlingar för andra än Allah), skrytsamhet och för kärleken av att få sig själv att framstå till en överlägsen (person) inför dina kamrater.  Profeten ﷺ sade: ”Den som söker kunskap för att konkurrera med de lärda eller bevisa sig att vara överlägsen till dem ignoranta, eller för att göra så andra ser upp till honom, kommer Allah få honom att träda in i helvetet” [al-Nasaa’i, 2654]. Sammanfattningsvis måste du vara ren både utåt och inåt från alla stora och mindre synder.

3- Handla i enligt med din kunskap: Att handla enligt det du vet om är frukten av kunskap. Den som vet men inte handlar enligt sin kunskap är likt Judarna.

DE som anförtroddes Tora och som därefter inte förmådde bära denna [börda], kan liknas vid åsnan som bär en last av heliga böcker (men förstår ingenting från dem)” [Koranen 62:5]

Och detsamma gäller när det kommer till de kristna som har gått vilse såsom det nämns i Surah al-Faatihah (Ingressen).

4 – Använd din tid på bästa sätt: Få ut det mesta av din ungdom och hela ditt liv genom att lära dig. Låt dig inte bli lurad av löften om förskott och önsketänkande om framtiden. Varje timme av ditt liv som passerar kan inte ersättas. Gör av med det du kan av distraktioner och hinder som hindrar dig från att sträva ditt yttersta för att uppnå kunskap.

5- Studera böcker: Efter att du har memorerat de sammanfattade böckerna ordentligt med deras kommentarer, och du har förstått de svårare avsnitten och förstått huvudpoängen – då fortsätter du vidare med att studera detaljerade versioner. Repetera alltid vad du lärt dig och notera de värdefulla punkterna, subtila problem, lösningar på problem och skillnader mellan liknande domar inom alla grenar av kunskap. Underskatta inte någonting användbart som du lärt dig eller någon grundläggande princip som du förstår, skynda istället för att notera och memorera det.

6- Noggrannhet och fokus: Sträva efter att verifiera det som du vill memorera så du är säker på det, antingen från en shaykh eller från någon (kunnig) som kan hjälpa dig. Sedan så memorerar du det ordentligt och ständigt repeterar det och går tillbaka (för att repetera) vid specifika tider varje dag, så att du inte glömmer det du memorerat.

7 – Välj bra vänner: Sträva efter att välja rättfärdiga vänner som är upptagna med att söka kunskap och är av god typ, som kan hjälpa dig att uppnå ditt mål, lägga till de fördelar du redan har uppnått, uppmuntra dig att söka mer kunskap och stoppa dig från att bli uttråkad och trött. Akta dig för den dåliga följeslagaren, för han kan påverka dig negativt.

Människor är som fåglar, de kommer att likna varandra [det vill säga ”fåglar i en fjäderflock tillsammans” som är ett talesätt när folk liknar och har samma intresse som varandra tenderar att spendera mer tid med varandra].

Så var försiktig med att blanda er med sådana människor, för det är en sjukdom, och att förebygga (något) är bättre än att bota.


Källor:
Islamqa.info/
[Sunan Ibn Majah Bok 1, Hadith 225]
[al-Nasaa’i, 2654].