Den fjortonde mars fastslog Europadomstolen att det inte är att betrakta som diskriminering ifall en arbetsgivare kräver av sina kvinnliga muslimska anställda att de tar av sig slöjan under arbetstid.

Två kvinnor, från Frankrike respektive Belgien, förde målet till EU-domstolen sedan de sparkats av sina arbetsgivare på grund av deras slöjor.

Här i Sverige har nyheten mötts av glädjerop från sådana som menar att islam inte hör hemma i denna del av världen. Därför är det viktigt att påpeka att islam är fast förankrat i Europas historia, och att all historierevisionism i världen inte kan ändra på detta. Slöjan kan aldrig suddas ut ur vår historia, den har funnits här i århundraden. Detta gäller både hijab – slöjan som täcker håret – såväl som niqab – slöjan som dessutom täcker ansiktet. Ett exempel är Bosnien, där den idag och genom historien varit en naturlig del av stadsbilden.

På bilden ovan ser man en bosnisk muslimsk kvinna som av solidaritet använder sin heltäckande klädsel för att dölja den gula davidsstjärnan som påtvingats en judisk kvinna  av den fascistiska ockupationsmakten.

Även i Spanien har slöjan varit en naturlig del av samhället innan den försvann som ett resultat av den kristna reconquistan som hade till mål att eliminera islam och muslimerna från Europa.

Vi ber Gud att Han skänker våra systrar styrka att stå ut mot de krafter som söker marginalisera dem.