Europas första ekovänliga moské har öppnats i Cambridge i England. En moské som kostat över £23 miljoner att bygga och som nu äntligen öppnat portarna för allmänheten. Ett projekt som startade 2009 av britten Timothy Winter som också efter konverteringen till Islam går under namnet Abdulhakim Murad, som är lektor på Cambridge Universitetet och är även dekan för Cambdrige Muslim College.

Moskén har plats för 1000 bedjande som kommer att tjäna stadens muslimska befolkning i allmänhet men även enligt Murad, Cambridge studenter.  Byggprojektet har finansierats av 10 000 donationer – ”stora som små”, såväl som privata bidrag liksom statsbidrag från exempelvis Qatar. Hela två tredjedelar av alla bidrag har dock kommit från en handfull turkiska donatorer som är både privata och statliga. Dessa donationer har inga som helst villkor till dem vad gäller val av trosinriktning eller imamer.

Modern arkitektur och grön teknik
Arkitekturen och tekniken är gjord med hänsyn tagen till hållbar utveckling, med sexton träpelare som grenar upp mot taket och lämnar en öppning för ljus via integrerade takfönster som förser med naturligt ljus i bönesalen i kombination med låg energi LED-ljus. Fasaden är gjord av tegel vilket kompletterar boendeområdet väl och på taket har det byggts in solpaneler som förser moskén med elektricitet. De ”gröna taken” och senaste bevarandetekniken i byggnaden avger minimalt med koldioxid.  Vidare används ett högt värmeffektmaterial där energiingången kommer från elnätet, som levererar värme- eller kylbehov genom förnybar energi som utnyttjar värmepumpar, som ett alternativ till användningen av gaspannor.

Den interna temperaturen styrs med hjälp av lokalt genererad energi från värmepumpar i källaren. Denna typ av värmepump extraherar energi från den relativt stabila temperaturen hos luften eller grundvattnet som värmer eller kyler byggnaden efter behov. Genom att utnyttja teknik som bevarar regnvatten används vattnet för att spola WC och bevattning.

Med sin tonvikt på hållbarhet och högt beroende av grön energi är den nya Cambridgemoskén Europas första ekomoské och en riktig milstolpebyggnad för staden Cambridge och dess invånare.

Take a Look Inside Europe's First Eco-Mosque

Cambridge's beautiful eco-mosque is now open. Take a look inside. ?

Slået op af IlmFeed i Mandag den 29. april 2019


 

Källor:
The Guardian
Cambridgemosquetrust.org
Ilmfeed.com