Enligt undersökningar gjorda av Pew Research Centre kan Europas muslimska befolkning tredubblas till år 2050. Även om all invandring  avstannar kommer den muslimska populationen öka under de kommande årtiondena. Undersökningen utgick från tre olika scenarier för att uppskatta det ökade antalet muslimer fram till år 2050, där 2016 års uppskattningsvis 25,8 miljoner muslimer används som baslinje. Varje scenario räknade in olika antal invandrade muslimer.

Enligt scenariot ”noll flyktingar” skulle cirka 30 miljoner muslimer uppgå till 7,4% av Europas befolkning år 2050, jämfört med 4,9% år 2016.
Forskarna säger att det främst beror på att muslimer i genomsnitt är 13 år yngre än andra européer och också har ett högre födelsetal.

Normal ökning i invandring

I scenariot med en normal invandrartakt  uppskattar studien att 58,8 miljoner muslimer skulle svara för 11,2% av befolkningen, med invandring enbart motiverad av ekonomiska, pedagogiska och familjeskäl, men inte för att söka asyl som flykting.

Hög ökning i invandring

I scenariot ”hög invandring” vilket skulle motsvara flödet av migranter som kom till Europa mellan 2015 och 2016, och fortsätta på obestämd tid, skulle då resultera i 75 miljoner muslimer i Europa vid mitten av seklet.

Även om det sista scenariot med det höga antalet invandrare består skulle muslimer vara betydligt färre än både kristna och icke-religiösa i Europa, avslutar forskarna. Inte alla länder påverkas av den framtida invandringen, enligt Pew-rapporten. I det höga migrationsscenariot skulle Tyskland och Sverige ha de största ökningarna eftersom båda länderna tog in flest asylsökande under flyktingkrisen 2015. De länder som har få muslimska invånare idag tros ha ett fåtal muslimer år 2050 i alla tre scenarion.

Medan muslimer uppgick till 6 procent av Tysklands befolkning förra året, skulle deras andel då gå upp till 20 procent år 2050. Sveriges muslimer, som var 8 procent i 2016, skulle utgöra 31 procent av befolkningen under samma scenario.

Studien är baserad på folkräkning och undersökningsdata, befolkningsregister, invandringsdata och andra källor. De 30 länder som undersökningen omfattar inkluderar 28 EU-medlemmar, samt Norge och Schweiz.


Källa:
Independent