Föreställ dig att du behöver vård i en svår livssituation och hamnar i kris. Du behöver opereras och få ett nytt organ för att få leva och lyckligtvis få det i tid. I ett fall där en man fått uppleva detta och är lättad och tacksam för möjligheten att få leva tack vare en anonym medmänniskas generositet. Du undrar förstås vem denna kan vara för att visa respekt och uppskattning samt be för dennes eviga välbefinnande.

Mohammed Ismail Al-Saigh blev välsignad genom att en hjälpsam och vänlig själ donerade sin njure efter att han lidit av njursvikt. Före denna väsentliga operation hade Al-Saigh inte den blekaste idén om donatorns identitet, vars donation lett till att rädda livet på honom.

Under tre års tid hade hans dotter Wala oroat sig för sin fars hälsa som dramatiskt försämrades till en nivå där njurtransplantation var sista utväg om det fanns någon chans att han skulle hålla sig levande.

Medan Al-Saigh undersöktes öppnade Wala i hemlighet sina medicinska journaler för läkarna som bedömde att hon var en möjlig donator. Al-Saigh berättade helt enkelt att det fanns goda nyheter och hans njurdonator hade begärt anonymitet.

När operationen vid Försvarssjukhuset i Tabuk, Saudiarabien, planerades och startades fortsatte den tjugoåriga Wala att behålla sin tystnad. När Al-Saigh fått tillbaka medvetandet i sjukhussängen såg han snart att det fanns en annan patient i sängen bredvid honom som visade sig vara Wala, hans älskade dotter.

Wala sade till sin far:

  Det är dags att jag som din dotter betalar tillbaka för alla de goda sakerna du har gjort för oss. Du har tagit hand om oss med stor omsorg, byggt ett vackert hus för oss och haft uppsikt över oss med ditt liv.

Wala tillade att hon såg tårar som kom ut ur hennes tacksamma fars ögon.

Jag är väldigt glad att min njure passade min far och att jag har givit den till honom, sa hon.


Källa: Ilmfeed.com