Det är rekommenderat att fasta sex dagar i månaden Shawwal. Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Den som fastar Ramadan och sedan följer den med sex dagar under Shawwal, är som den som fastat ett helt år. [Muslim]

Att fasta dessa dagar är sunnah, inte obligatoriskt och det är inte föreskrivet att ta igen denna fasta när shawwal är över. Det är ju en sunnah och tidpunkten är då över.

Det är tillåtet att fasta dem både i följd och enskilt. Detta beror på att profeten Muhammad, frid och välsignelser vare med honom, har inte nämnt att de bör vara just i följd eller separat.

Har man fastedagar från Ramadan att ta igen så ska man ta dem först, detta beror på att profeten, frid och välsignelser vare med honom, har sagt: ”Den som fastade under ramadan och sedan följde den med [fasta] sex dagar i shawwal…”.

Om man inte hinner fasta alla sex dagarna pga. sjukdom, resa, menstruation mm men man hade för avsikt att fasta dem så får man insha Allah samma belöning som om man hunnit fasta dem i tid i enlighet med profetens hadith:

إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب الله له من العمل ما كان يعمله مقيماً صحيحاً

Om man blir sjuk eller är på resande fot så får man tillgodoräkna sig samma belöningar för de sunnah gärningar eller extra dyrkan som man brukade utföra då man var frisk eller hemvist. [Al-Bukhari]


Källa: Islam-QA.com