Med anledning av fredagens vettlösa terroristattentat i Stockholm väljer vi här på muslimer.se att lyfta fram en fatwa (religiöst utlåtande) mot terrorism av Shaykh Abdulaziz ibn Baz.

Vi reproducerar hela fatwan:

Lov och pris hör till Allah. Må Hans frid och välsignelser vara över profeten Muhammed, hans följeslagare och familj.

Vem som helst med minsta gnutta sunt förnuft förstår att flygplanskapningar, kidnappningar av ambassadpersonal och liknande handlingar utgör oerhörda universella brott som bara leder till vida spridd korruption och förstörelse. Oskyldiga människor faller offer för extrema lidanden och skador, till en grad som endast Allah känner till.

Det är dessutom välkänt att de onda konsekvenserna av dessa handlingar inte är begränsade till ett specifikt land eller en viss grupp. Farorna är globala. Det är relevanta regeringars, myndigheters och lärdas skyldighet att prioritera denna fråga och ägna all tillbörlig uppmärksamhet och alla nödvändiga resurser åt att bekämpa och utrota denna ondska.

Källa: Fatwa mot terrorism