Islam uppmanar alla att lyda sina föräldrar och respektera dem. Att vara olydig mot sina föräldrar är en av de största synderna. Flertalet hadither visar vikten av att värna om relationen till sina föräldrar och klargör hur man ska bete sig mot dem. Föräldrar har ett enormt värde i vår religion.

Här är några exempel på hadither som visar hur muslimer ska bete sig mot sina föräldrar:

Olydnad mot föräldrar

Abu Bakr rapporterade att Allahs sändebud ﷺ sade: “Ska jag berätta för er om de värsta av synder? De svarade: ”Ja Allahs sändebud”. Han ﷺ sade “Att sätta medhjälpare vid Allahs sida  och (att vara) olydig mot föräldrarna.” Han satte sig sedan upp (efter att ha varit tillbakalutad) och sade ”och att vittna falskt.  Abu Bakr sade “Han fortsatte att upprepa detta tills jag sade ”Ska han aldrig sluta?’

Modern har en enormt viktig position

Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) sade “Profeten ﷺ vart tillfrågad:  ’Allahs sändebud, till vem ska jag vara lydig mot?’ ’Din mor’, svarade han.  Han frågade, ’och därefter?’ Och han svarade, ’Din mor’. Han frågade, ’och därefter?’ ’Och han svarade ’Din mor’. Han frågade, ’Och därefter? Och han svarade ’Din far’.

Går det att återgälda sina föräldrar?

Abu Hurayra rapporterade att Profeten ﷺ sade, “Ett barn kan inte återgälda sin fader förrän han hittar för honom en slav och sedan frigör honom.

Sa’id ibn Abu Burda sade, “Jag hörde min fader säga att Ibn ‘Umar såg en man (från) Yemen göra tawaf runt Kaba medan han bar sin mor på ryggen och sa “Jag är din ödmjuka kamel”. Ifall hennes riddjur är skämd, är jag inte det. Sedan frågade han Ibn Umar: Tror du jag har återbetalat henne? Han svarade nej inte ens för en enda jämmer (av födslosmärtor hon led av).

Att välja mellan migration eller att ta hand om sina föräldrar

Abdullah ibn ’Amr sade “En man kom till Profeten ﷺ och gav ett löfte till honom att han skulle göra hijra (migrera). Han lämnade sina föräldrar med tårar. Profeten ﷺ sade, gå tillbaka till dem och få dem att skratta såsom du fick dem att gråta.

Den som misslyckas med sina föräldrar träder in i elden

Abu Hurayra rapporterade att profeten sade, “Skam! Skam! Skam!” De sade, “Allahs sändebud, vem?” Han sade, “Den som misslyckas med sina föräldrar eller någon av dem när de blir  gamla kommer träda in i elden.”

Behandla dina föräldrar väl även om de inte är muslimer

Asma’ bint Abu Bak sade, under profetens tid kom min mamma (som var en icke troende) till mig med hopp om att jag ska vara lydig mot henne. Jag frågade Profeten , “ska jag behandla henne väl” Ja, svarade han.

Att få föräldrarna att gråta

Ibn Umar sade, “att få  sina föräldrar att gråta hör till olydnad och är en av de största felaktiga handlingarna.

Att kalla sin far vid hans namn eller att sitta eller gå före honom

Abu Hurayra såg två män och sade till en av dem, “Vad har denna man för relation till dig” Han sade, han är min far. (Abu Hurayra) sade, “kalla inte honom med hans namn och gå inte framför honom och sätt dig inte förrän han suttit sig.


Källa: Adab al- Mufrad