FN-förbundets rapport framkommer det att rasistiska organisationer blomstrar i Sverige. Med detta i åtanke innebär det att regeringen i princip bryter mot FN:s konvention mot rasdiskriminering genom att inte förbjuda dem. Mellan 2001 och 2005 växte vit makt-rörelsen med 51 procent, uppges det. Under 2016 nåddes en topp med 4 064 registrerade främlingsfientliga aktiviteter som demonstrationer, föredrag och paramilitära övningar.

Sverige undertecknade FN:s konvention mot rasdiskriminering 1966. Enligt konventionen ska länder fördöma och straffa alla som sprider propaganda om att en persons ras eller etniska ursprung är överlägset andras. Man ska också förbjuda rasistiska organisationer, rasistisk propaganda, medlemskap i rasistiska organisationer och finansiering av ”sådana strukturer”.

Rasistiska organisationer växer kraftigt och deras propaganda sprids öppet, särskilt på internet och i skolor. Det är extremt allvarligt att de får fortsätta breda ut sig, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Det finns ett utrymme i svenska grundlagen för att förbjuda rasistiska organisationer menar regeringen.

Vi vill förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer som arbetar för att begränsa människor frihet. I regeringsformens andra kapitel finns det en skrivning som gör gällande att man kan agera mot organisationer som antingen har militär uppbyggnad eller där dess medlemmar systematiskt förföljer människor, säger utbildningsminister, Gustaf Fridolin (MP) till Aftonbladet.

Liknande initiativ har tagits av länderna i mellanöstern där länder som Saudiarabien, Egypten, Förenade Arabemiraten och Bahrain gemensamt förbjuder och bekämpar religiös extremism och har en effektiv plan för att stoppa individer, organisationer och stater som finansierar terrorism.