När man i Frankrike sommaren 2016 kriminaliserade burkini på flera orter, utgjorde detta en indirekt PR för det i Frankrike kontroversielle simklädesplagget. Bland annat ökade försäljningen för det framgångsrika design- och klädföretaget Islamic Design House med upp till 200 procent, enligt dess grundare Harun Rashid.

Frankrikes förbud mot burkinin har påverkat affärerna på ett mycket positivt sätt!

Franska högsta domstolen upphävde tillfälligt burkiniförbudet i 48 timmar i staden Villeneuve-Loubet. Man motiverade sitt beslut med att förbudet kränker grundläggande rättigheter: rörelsefriheten, religionsfriheten och den personliga friheten. Domen utgör ett prejudikat för att häva förbudet i de övriga 30 kommunerna i Frankrike.

Bakgrunden till förbudet var en föreställning om att burkini, liksom burka och slöja, förtrycker kvinnan och motverkar jämlikhet mellan könen. Detta är långt ifrån sanningen, vilket framgår av omfattningen av efterfrågan på burkini och andra anständiga kläder i Mellanöstern och runtom i världen.

Harun Rashid fortsätter:

Efterfrågan på anständiga kläder som är i enlighet med religiösa föreskrifter är oerhörd. Burkinin och generellt sett den moderna abayan (klänning) säljer ansenligt väl i gulfländerna.

Rashid menar att det franska förbudet mot burkini enbart sporrat försäljningen och har påverkat handeln världen över på ett positivt sätt, snarare än att vara avskräckande.

Burkinin skapades först av Sidney-baserade designern  Aheda Zanetti.
Aheda, en libanesisk-född australiska och modedesigner, utvecklade burkinin för att ge muslimska kvinnor friheten att följa sin tro och samtidigt utöva sport.

Som svar på det franska förbudet, sade Zanetti:

De har inte tänkt igenom detta ordentligt; de använder en bit tyg som ett politiskt verktyg, omedvetna om att en hel del icke-muslimer också använder den.

Källor:
Your Middle East
Dagens nyheter
Svt Nyheter