Göteborgs moské har meddelat via deras hemsida och Facebook att de påbörjat ett mycket intressant och inspirerande initiativ som hjälper till att lyfta fram ett ökat problem med att bisamhällena i Sverige och världen minskar, vilket i sin tur har dåliga effekter på miljön och samhället och ger även oss människor mindre honung på bordet. Så här säger WWF om denna pågående kris:

Humlor och bin minskar just nu kraftigt i Sverige och världen. Utan dem som pollinatörer kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att försämras dramatiskt. Enligt en färsk opinionsundersökning från WWF uppger 40 procent av svenskarna att de ser färre humlor och bin idag jämfört med för tio år sedan.

Enligt en undersökning gjord av Världsnaturfonden (WWF) anser över 90 procent av svenska folket att det är mycket viktigt att politikerna agerar för att komma till rätta med ”bidöden”.

Följande är Göteborg moskés meddelande på deras hemsida taget i sin helhet:

”Göteborgs Moské i samarbete med Beepartners är den första moskén i Sverige, kanske i Europa, som placerat bin på ett av sina tak.
Det är på taket till moskén som bikupor är boplats åt cirka 120 000 honungsbin.
Bina i vårt samhälle blir allt färre och som en följd av detta försvinner också många växtarter varje år. Bina är inte till någon fara för människor i närmiljön eftersom de till skillnad från getingar inte är intresserade av det som människor äter, utan enbart lever på pollen och nektar.

Biodling Göteborg moské

Foto: Göteborg moské

Genom denna satsning hoppas Göteborg Moské kunna medverka till att binas alltmer utsatta situation uppmärksammas och det är också ett bra sätt att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Allah säger i Koranen:

Och din Herre har lärt biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som [människor] ställer i ordning [för dess behov]; och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.

Inom en snar framtid kan du köpa Göteborgs Moskés alldeles egna honung.”

Vi på muslimer.se ber Allah att belöna dem för deras fina initiativ och hoppas att det inspirerar andra moskéer och verksamheter till att göra detsamma.


Källor:
Göteborg moské
WWF
Beepartners