Sheikh Khalid al-Ghamdi – må Gud bevara honom- håller fredagstal i Mecka om fördelar och förtjänster med förståndet, som är den största gåvan efter tron på Gud.