Enligt statistik från SCB ökar livslängden i Sverige stadigt. Det finns dock stora skillnader mellan olika sociala grupper. Gifta lever längre än de som inte är gifta till exempel. Kärleken som Gud skapar mellan äkta makar är en stor välsignelse och oerhört fint. Det bidrar även till rikedom och välstånd.

OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap. Är de [som ert val faller på] fattiga skall Gud i Sin godhet sörja för deras [behov]; Gud når överallt, vet allt.

[Koranen 24:32]

Islam föreskriver för sina efterföljare att ingå äktenskap och göra lätt för dem som söker det för att säkra sin efterlevnad. Profeten Muhammed  befallde också unga män att gifta sig när de är mogna och när de är som starkast.

Ungdomar! Den av er som kan gifta sig bör göra det. Det hjälper att sänka blicken och leva kyskt. Och den som inte kan det skall fasta. Det är en sköld.

[Al-Bukhari & Muslim]

Han  gav också kvinnor rätt att välja sin make och gav glada nyheter till de förälskades äktenskap.

Vi har inte sett något [så bra] för två förälskade [människor] som äktenskap.

[Ibn Mâdjah, autentisk enligt al-Albani]

Det betyder att om det finns kärlek mellan två personer, så finns det inget som kommer att öka tillgivenhet och närhet och förhållandets längd som äktenskapet. Om de ingår i ett äktenskap med denna kärlek, kommer kärleken att bli allt större och starkare för varje dag som går.

Islam lägger också stor vikt vid familjen och uppmanar sina efterföljare att lägga grunderna till den och skydda den mot allt som kan skada eller förstöra den, för att en bra familj banar väg för sina medlemmar att leva dygdigt, vilket i sin tur påverkar samhället i stort.

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

[Koranen 30:21]


Källor:
Scb.se
Darulhadith.com