Redaktionen på Muslimer.se vill tacka alla som deltog i tävlingen som nu är avslutad. Vinsten delas mellan två systrar som är mycket duktiga och flitiga. De läser våra artiklar och tar del av kunskapen för att sedan implementera i sina liv. Grattis till vinnarna, Rayan och Maria Hassan som får dela på ett presentkort värt 200:- från Hemmakväll.

Vi kommer arrangera flera frågespel framöver så håll utkik. Frågorna och de rätta svaren från föregående tävling hittar ni här nedan:

1. En islamisk organisation i Indien erbjuder räntefria lån till människor från alla religioner, i vilken stad ligger organisationen?
Bhatkal
2. Historien visar att nationalism endast leder till kaos, våld och förtryck – varför islam förbjuder denna ideologi. Vi refererar till en stor lärd i artikeln om nationalism, vilken?
Abdulaziz ibn Baz
3. Muslimer.se delar ut islamiska böcker gratis. Vilken bok av nedanstående ingår inte bland utbudet?
Kallelse till den ende Guden
4. Surah al-Ikhlas är kort och lätt att memorera. Hur mycket av den ädla Koranen motsvarar detta kapitel i belöning när man reciterar den?
En tredjedel
5. En dag tillfrågades Allahs sändebud Muhammed (frid och välsignelser vare över honom): ”Mot vem skall jag bete mig bäst?” Vem nämndes i svaret?
Din mor
6. Vad heter mannen från Pakistan som har arbetat sig upp till att äga en halal-restaurang som serverar gratismat till fattiga?
Kazi Mannan
7. Vi befinner oss nu i den islamiska månaden Rajab, som är en av de heliga månaderna. Vad menas med att den är helig?
Man får inte kriga under månaden Rajab, bara om fienderna krigar mot dig. Det är mer allvarligt om man syndar under månaden Rajab.