Vi är människor, vi har brister och svagheter, vi gör misstag och vi är benägna till synder. En del av dessa synder kan vara svåra att sluta med, det kan tyvärr till och med bli ett beroende och vi kan fastna i en ond spiral!

Men islam lär oss att vi inte ska ge upp och känna oss hopplösa. Allah säger:

”SÄG [Muhammad] till mina tjänare ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!” [Koranen 39:53]

I versen därefter säger Allah följande:

”Vänd åter till Gud och underkasta er Hans vilja innan straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp”. [Koranen 39:54]

I en annan vers berättar Gud för oss vad vi ska göra om vi har begått en synd. Den här versen uppenbarades efter att en man hade kommit till profeten och berättat att han hade kysst en kvinna på marknadsplatsen. Därefter fick han skuldkänslor och han visste inte vad han skulle göra. Gud uppenbarade den här versen efter händelsen:

”Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]. [Koranen 11:114].

Här ser vi att Gud har öppnat dörrarna till förlåtelse och nåd. Vi har chansen att vända tillbaka till Gud – ännu finns det hopp!

Utöver ånger och uppriktighet att inte återvända till synden finns det några praktiska knep att använda sig av. I nedanstående klipp berättar sheikh Omar Suleiman (på engelska) hur man ska ångra sig från synden, använda verktygen för förlåtelse, inte återvända till synden, för att slutligen undvika synderna!

Sheikhen menar dock att det ibland inte räcker för vissa, de återvänder till synderna och hamnar på samma bana. Han ger därför ett praktiskt tips. Varje gång man begår en synd ska man skänka en viss summa i välgörenhet. Om man återvänder till synden igen, ökar man summan och fortsätta öka för varje gång man återgår till synden! Det ska alltså kosta att synda och det ska kännas inte bara spirituellt utan även världsligt.

Sheikh Omar Suleiman menar att vad som orsakar synder är kärlek till det världsliga och det passar då bra att betala med det världsliga också utöver det Gud har uppmanat oss att göra efter synder. För att få det här knepet att fungera gäller det att vara ärlig och uppriktig med sig själv, det gynnar trots allt oss själva i slutändan!