De som känner till religionen vet att islam inte bara är en religion som omfattar vissa aspekter av livet, utan att den reglerar i princip alla livets angelägenheter. Det må förvåna vissa, men islam har även en ekologisk aspekt.

Ibrahim Abdul-Matin har skrivit en bok om detta med namnet Green Deen: What Islam Teaches About Protecting the Planet. Boken studerar islamiska principer som stödjer ekologism och presenterar berättelser om amerikanska muslimer som bidrar med lösningar inom fyra områden: vatten, avfall, energi och mat.

Ett par koncept som man kan utgå ifrån är att lämna jorden i ett bättre tillstånd än hur vi föddes i. Ett annat koncept är att människor måste vara agenter för förändring.

Idén med att lämna jorden i ett bättre tillstånd stämmer överens med profeternas uppdrag – att vägleda människor till de bättre valen. Abraham, Moses, Jesus och Muhammad (frid vare med de) framförde budskap och lärdomar med syfte att förbättra människors omständigheter och villkor i livet.

I islam finner vi flera yttranden från profeten Muhammad (frid vare med honom). Där han bland annat säger till människor att plocka upp skräp, hålla ren floder och älvar samt inte slösa på vatten. I Koranen finner vi en vers som är relevanta för det andra konceptet (agenter för förändring):

 Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag. [Koranen 13:11]

Vi kan med andra ord inte bara sitta och göra ingenting och förvänta oss att Gud ska hjälpa oss. Förändring måste komma från oss och Gud stödjer oss sedan, böner är fundamentala men det måste också kombineras med handlingar! För att vi ska uppnå framgång måste vi förändra oss till det bättre och lämna det dåliga som förstör vår planet. En annan vers i koranen som ger indikation på idén att människors handlingar har påverkan på planeten kan vi läsa i följande vers:

Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna av] deras handlingar; kanske kommer de att [ångra sig och] vända om.  [Koranen 30:41]

Vi människor måste börja ta ansvar för våra handlingar och värna om våra resurser. Ställa till rätta det vi har förstört och leva på ett sätt som skyddar planeten vi lever på. Profeterna som vi älskar och vill följa var rättfärdiga människor som ledde arbetet med att göra det rätta. De agerade för förändring och förbättring. Vi måste utföra våra ritualer som bland annat böner och fasta – men också vara aktivt engagerade i arbetet att skydda våran planet.


Källa: Huffingtonpost.com