Rwandas biträdande mufti, Sheikh Swaleh Nshimiyimana berättar att det avskyvärda folkmordet, som ägde rum 1994, har visat sig vara en vändpunkt för muslimerna i landet. De utgör ungefär 10% av befolkningen på cirka 11.6 miljoner.

Skälet till att islam växer i landet är muslimernas roll under folkmordet, då extremister tillhörande folkgruppen hutu gav sig på tutsier, en utsatt minoritet. Istället för att delta i dödandet valde muslimerna att ge skydd åt flyende offer för våldet.

Detta självuppoffrande och principfasta beteende, som har sin grund i islam, har skapat ett intresse för religionen. Det är inte första gången som islam sprids på detta sätt. Indonesien och delar av Västafrika antog islam på samma sätt, det vill säga först och främst tack vare Guds välsignelser, och därefter genom muslimernas föredömliga uppträdande. I Indonesien var det handelsmännens ärliga sätt att bedriva handel som väckte indonesernas nyfikenhet, och i Västafrika var det muslimernas betoning på kunskap och skriftkunnighet som inspirerade lokalborna att konvertera. Nu ser vi samma sak i Rwanda, där muslimernas goda rykte skapar ett intresse för islam.

Jean Pierre Sagautu, en tutsier, konverterade till islam från katolicism. Hans fader och nio familjemedlemmar miste livet under folkmordet.

Jag känner till att [en del] amerikaner betraktar muslimer som terrorister, men för oss var de frihetskämpar under folkmordet. Först tänkte jag ta min tillflykt i en kyrka, men det var den värsta platsen att gå till. Istället togs jag emot av en muslimsk familj. De räddade mitt liv.

Källa: Islam21C