Att återgå till arbetet efter semestern är en möjlighet till nystart och förbättring.  Det är viktigt att se möjligheterna med jobbet – att lära sig något nytt och utvecklas inom sitt arbetsområde, exempelvis att bli bättre organiserad eller optimera sitt arbetssätt.

Islam lär sina efterföljare att följa vissa etiska riktlinjer när de bedriver näringsverksamhet.

Ärlighet

Islam förordar muslimer att vara ärliga i sina affärer med alla människor. Faktum är att ärlighet är en av de viktigaste moraliska principer som vittnar om en muslims gudfruktighet. Ärlighet är ett av flera kännetecken som präglar de troende som Gud beskriver som framgångsrika:

Och som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften.

[Koranen 23:8]

Profeten ﷺ betraktar bedrägeri och svek som ett tecken på hyckleri. Han ﷺ sade:

Hycklarens kännetecken är tre: när han talar ljuger han, när han lovar något bryter han det, och när han anförtros något sviker han det.

[Al-Bukhari & Muslim]

Sannfärdighet

Sannfärdighet och transparens tillhör de dygder som islam har betonat. Det finns köpmän som tillgriper falska eder för att försäkra sig att deras vara håller god kvalitet och övertalar köparen att köpa. Islam betraktar en sådan handling som en av de stora synderna. Profeten ﷺ sade:

’Det finns tre typer av människor som Gud på Domedagen inte kommer att tala till, titta på eller rena, och de kommer att straffas strängt. En av dessa typer var de som ’svär falskt i syfte att sälja sina varor.

[Muslim]

Noggrannhet

Varje muslimsk hantverkare eller arbetare är ålagd att utföra sitt arbete noggrant och korrekt – en princip och ett ledord som man aldrig bör avvika från.

Profeten ﷺ sade:

När någon av er utför ett arbete älskar Gud att se det göras väl och noggrant.

[Musnad Abu Ya’la & al-Bayhaqi]

Sammanfattning

Den som utövar ett yrke ordentligt och ärligt, i syfte att försörja sig själv och sin familj och skänker från sin lön till de behövande kommer att belönas stort för sin ansträngning.


Källa: alfawzan.af.org.sa