Koranen är den bästa boken och ett mirakel som skänkts till hela mänskligheten. Den är en stor gåva till oss om vi läser den och förstår dess innehåll. Koranen ger en upplevelse av gudomliga budskap, vackra ord och berättelser som ingen människa kan efterlikna. Den är utmärkt i alla avseenden, Gud den Högste säger:

Detta är en ärorik Koran [med budskap], inristade på en [oförstörbar] tavla. [Koranen 85:21-22]

Belöningen för att läsa Koranen är enorm. Man får 10 belöningar för varje bokstav. Så ett ord med 3 bokstäver är 30 belöningar. Profeten  sa:

Att recitera en enda bokstav ifrån Koranen räknas som en god handling, och en god handling multipliceras tio gånger. Jag räknar inte ”Alif, Lam, Mim” som en bokstav; utan ”Alif” är en bokstav, ”Lam” är en bokstav, och ”Mim” är en bokstav. [At-Tirmidhi och Al-Hakim. Bekräftad vara autentisk av Al-Albani i Sahih ul-Djami’ nr. 6469].