Koranen är en instruktionsbok för hur livet fungerar. Koranen är en instruktionsbok för hur den här världen fungerar och hur saker och ting hänger ihop. Den nämner både det vi har sett och inte sett. Den nämner både framtiden och det förflutna. Vi kan alla känna både det ena och det andra inför Koranen. En muslim känner på ett sätt och en icke-muslim på ett annat. Det tar inte bort det faktum att de som studerar Koranen ser det vackra i den. Visdomen i den. Det som vi ser bakom slöjan. Det som vi förstår. Gud tillråder profeten Muhammad att inte känna oro eller bekymmer över det som har uppenbarats.

EN SKRIFT har uppenbarats för dig – ängslas inte i ditt hjärta över detta – för att du med den skall varna [förnekarna] och förmana de troende. [Koranen 7:2]

Koranen uppmanar både till logik och förnuft. Den hjälper en människa som växer upp att förstå relationer och hur vi ska relatera till varandra. Den visar på universella regler och lagar. Sunnah nyanserar dessa, ofta allmängiltiga lagar som finns i Koranen. Sunnah var profetens traditioner. Det finns kunskap som ligger utanför Koranen, och som är nedskrivet i hadither. Koranen uppmuntrar även till att söka utanför Koranen och hadither, det vi i folkmun kallar för vetenskap. Men mest av allt uppmuntrar Koranen att man tar en titt på sitt inre. Vad finns det där? Hur fungerar vi människor?

Koranen kom ett par sekler efter Evangeliet. Jesus och hans lärjungar kom i en tid då man var medicinskt intresserade och kunniga. Därför specialiserade sig Jesus, Isa som han också heter i Koranen, för medicin. Han ”botade” sjuka, med Allahs tillåtelse och mycket mer.

Koranen kom i en tid och på en plats som var oerhört poetiskt. Därför kom Koranen, som ett svar på de oerhört kunniga och duktiga poeterna. Moses kom med Torah, under en tid då magi var stort. Därför utförde han underverk eller som vi kallar det för miraklet med staven som förvandlades till en orm och åt upp alla de andra magikernas trolleri.

Koranen är en underbar plats att komma till när man vill förstå världen bättre. Den visar inte bara på vetenskap som vi kan mäta, utan innehåller också metafysiskt innehåll. Vi är nu i en tid då vetenskapen har kommit så långt att vi börjar att komma in på det som länge hörde till metafysiken. Vi har idag mer avancerade mätinstrument än någonsin. Det jordiska och det himmelska är inte längre svart och vitt. Vi är nu i en gråzon, mellan det som kallas för vetenskapligt och religiöst eller spirituellt och det överlappas alltmer för varje år som går. Det är spännande att utforska och observera framgångarna.