Av alla språk i världen lät Allah (Gud) välja ut det mest eleganta och uttrycksfulla språk för att tjäna Allahs ord till hela mänskligheten – nämligen arabiska. Al-Quran Allahs ord är den sista av Guds uppenbarelser till mänskligheten och därför är betydelsen att förstå dess innehåll av allra största vikt.

Allah säger i Sin Bok:

Vi har uppenbarat den som en förkunnelse på det arabiska språket, för att ni med ert förstånd till fullo skall kunna tillägna er [dess budskap]. [Koranen, 12:2]

Arabiska som språk talas av ca 290 miljoner människor och utgör därmed ett av de fem största världsspråken. Eftersom antalet muslimer i Sverige, både utländska såväl som svenskar har ökat genom åren har det vuxit fram ett allt större behov att tillgodose språkkurser i arabiska. Detta för dem som är intresserade i arabiskan i allra största allmänhet, men speciellt för dem som vill lära sig förstå den Ärade Koranen och de profetiska traditionerna i sunnahn.

Därmed kommer vi nu med en stor nyhet om en svensk hemsida som skapats för att utgöra en läroplattform och en portal för svenskar att lära sig arabiska. www.arabiskacentret.se är ett nyetablerat initativ som startade under sommaren 2020 och erbjuder gratis arabiskaundervisning som utgår från läromedlen som används i universitetet i Medinah, Saudiarabien. Hemsidan som är proffsigt utvecklat och framtaget för svensktalande, har utvecklats för att tillgodose professionella arabiskastudier på svenska språket.

Nivåerna är väl anpassade för individen, oavsett om du är nybörjare eller om du redan kan arabiska men behöver lära dig mer av den klassiska arabiskan, dess grammatik och ordförråd. Eftersom kurserna är helt online kan du även anpassa din studietakt efter ditt personliga schema. Det finns även möjlighet att kontakta läraren via arabiskacentret.se för personlig rådgivning, inom exempelvis studieteknik, studieplanering och studieupplägg.

Arabiskacentret.se erbjuder dessutom gruppkurser för dem som vill bedriva mer seriösa och intensiva arabiskastudier som hålls i onlineklasser och med andra studiekamrater. På så vis följs studierna upp och du får möjlighet att öva och tillämpa arabiskan tillsammans med andra kunskapstörstande deltagare!

Shaykh ul al-Islam Ibn Taymiyyah sade:


Känn till att vänjandet av ett språk har en påverkan på intellektet, karaktären och religionen på ett starkt och tydligt sätt. Det påverkar också så pass att språket orsakar att man efterliknar de första från detta samfund från följeslagarna och deras efterföljare, och liknandet av dem ökar ens intellekt, religion och karaktär. Det arabiska språket hör i sig själv ifrån religionen, och att ha kunskap i det är en förpliktelse. Detta eftersom förståelsen av Quranen och Sunnah är en plikt, vilket man då inte kan göra om man inte i första hand begriper sig på det arabiska språket, och det som en förpliktelse blir fullbordat via, blir i sig själv en plikt. [Iqtida’ as-sirāt almustaqīm, sida 207.]


Källor:

Arabiskacentret.se
Wikipedia.org/wiki/Arabiska