Ramadan är den islamiska kalenderns nionde månad. Att fasta under denna välsignade månad är en dyrkanshandling genom vilken de troende söker närhet till sin Herre.

Ramadan är årets bästa månad med en rad förtjänster:

1. Det är månaden i vilken Koranen uppenbarades.

Månaden ramadan är den i vilken Koranen sändes ned som vägledning för människorna och [med] tydliga bevis på vägledningen och urskiljningen. Den av er som bevittnar månaden skall därför fasta under den. [Koranen 2:185]

2. Månaden är ett tillfälle för de troende att göra sitt yttersta för att komma närmare Gud genom att göra goda handlingar och undvika dåliga. Profeten  sa:

När månaden ramadan kommer öppnas portarna till paradiset, portarna till helveteselden stängs och djävlarna  kedjas fast. [al-Bukhari & Muslim]

3. Den som hela denna månad fastar under dagens ljusa timmar och står i bön under natten kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Profeten  sa:

Den som fastar under ramadan med uppriktig tro och hopp på Guds belöning, kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna. [al-Bukhari & Muslim]

4. Allmaktens natt, laylat al-qadr, infaller i denna månad någon natt under de tio sista nätterna av ramadan, men vi vet aldrig exakt vilken. Denna ädla natt har av Gud tillägnats ett helt kapitel. Vi citerar den i sin helhet:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder. Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! [Koranen 97: 1-5]


Källa: Binothaimeen.net