Nu är det enligt den islamiska kalendern månaden shaban, vilket är månaden som föregår ramadan. Profeten  fastade mycket i shaban, men han fastade inte hela månaden. Han lät bli att fasta under några av dess dagar. Det är en sunnah att fasta mycket i shaban utan att fasta hela månaden.

Profetens fru Aisha har sagt:

Jag aldrig har sett Profeten fasta en hel månad i sträck förutom under månaden ramadan. Därefter har jag aldrig sett Profeten fasta så mycket som under månaden shaban. [al-Bukhari & Muslim]

En anledning till att Profeten   fastade extra mycket under den här månaden är att det har nämnts i en återberättelse att följeslagaren Usama bin Zaid såg att Profeten  fastade mycket under den här månaden och frågade då varför? Då svarade Profeten  :

Denna månad försummas av människor för att den infaller mellan rajab och ramadan och det är under denna månad ens [goda] handlingar lyfts upp till världarnas Herre och  därför vill jag vara fastande när mina handlingar lyfts upp. [Al-Nisâ’i, Abu Daoud, klassad som trovärdig enligt al-Albani]

Eftersom denna månad markerar återstoden av en månad till den välsignade fastemånaden ramadan, uppmanar vi alla muslimer att förbereda sig inför den, genom att studera om de olika goda handlingarna man kan göra under denna välsignade månad. De lärda har också nämnt att de frivilliga fastedagarna under shaban likaledes är en form av förberedelse inför den obligatoriska fastan i ramadan.


Källa: islamqa.info