Enligt många nyhetsrapporteringar senaste tiden där även FN ingår – har en stor humanitär katastrof börjat drabba människor i flera muslimska länder. Bland dessa ligger Jemen värst till med nära två tredjedelar av landets befolkning i behov av någon form av humanitärt bistånd. I Somalia är närmare 6.2 miljoner människor i akut behov av hjälp och det råder stor brist på dricksvatten.
I Sudan lider en miljon människor av hungersnöd. I Nigeria har osäkerheten orsakad av extremistgruppen  Boko Haram – lämnat nästan 2 miljoner människor hemlösa och 75 000 barn riskerar att svälta till döds.

Vi som muslimer i väst, som inte behöver bekymra oss över hur vi ska förse oss med mat och vatten för dagen, bör reflektera över Profeten Muhammeds ord:

”De troende är i sin kärlek, barmhärtighet och medkänsla mot varandra  som en enda kropp. Om en del av den blir sjuk drabbas resten av kroppen av feber och sömnlöshet”

Sahih Al-Bukhari och Muslim

Vi skulle aldrig tveka att räcka någon nära släkting eller vän en hjälpande hand om situationen skulle kräva det. Bör vi då inte räcka ut en hand till de som kanske inte ens har släkt och vänner att vända sig till? Dessa människor som ber och hoppas att Allah den Högste och den Majestätiske ska rädda de från denna misär och smärta. Med Allahs vilja kan vi vara en bidragande orsak till deras tröst och överlevnad och även få ta del av den belöning Profeten  nämnde när han sade:

”Muslimer är sinsemellan bröder, därför ska han inte förtrycka honom, eller överlämna honom till en förtryckare. Den som än tillfredsställer sin brors behov, kommer Allah att tillfredsställa hans behov; den som än för ut sin bror från obehag,  kommer Allah föra ut från obehag  på Återuppståndelsens dag, och den som än skyddar en muslim, kommer Allah att skydda på Återuppståndelsens dag”

Sahih al-Bukhari

Rapporterna är verkliga och svälten pågår just nu. För bara en dryg vecka sedan gick The Independent ut med att över 100 människor i Somalia avled på grund av svält inom loppet av 48 timmar.

Nedanstående välgörenhetsorganisationer kan man vända sig till med sitt bidrag.
IVC – Islamiska välgörenhetscenter som skickar förnödenheter oavkortat till de drabbade.

Islamic Relief som har 90-konto, vilket innebär att donerade pengar garanterat används där det som mest behövs i krisdrabbade områden.

Källor:
Independent
DN