Den islamiska församlingen i Norrköping samlar in donationer till bygget av den första moskén med minaret i staden. Platsen för moskén ligger i centrala Norrköping och kommer vara tillgänglig för alla. Arbetet med första fasen avslutades under hösten 2018 vilket var att bygga klart grunden och lägga betong plattan. Nu är det dags för nästa fas för att samla in pengar för väggar, tak och kupol konstruktion.

Moskén kommer vara i orientalisk stil, designat efter muslimernas behov och utifrån de aktiviteter som planeras. Första donationsgalan hade vi i maj 2018 där man samlade in över 1 miljon kronor som bekostade grundstommen. Det finns planer på en donationsgala även under våren 2019, säger Abdulah Islamovic.

Den som bygger en moské för Allahs skull, kommer Allah att bygga ett hus för i Paradiset. [al-Bukhari & Muslim]

Donation till detta projekt innebär kontinuerliga belöningar som kommer att gynna dem som donerar för Allahs skull även efter döden. Församlingen har startat en kampanj för att samla in pengar för moskébygget i via GoFundMe sida.

Det går även att donera via

Swish betalningar: 1234344057
Bankgiro:613-6519

Se videon om projektet: