Med anledning av anlagda bränder, ökade hot och skadegörelse som riktas mot muslimska församlingar och moskéer vill vi på muslimer.se belysa moskéns roll i samhället. Då en moské är en plats där Gud dyrkas är det följaktligen även en plats som är helig.

Moskén har en viktig funktion för muslimer specifikt och i samhället i stort och ska fungera som gudstjänstlokal, utbildningscenter, informationscenter och socialbyrå. I ett land som Sverige blir moskén ännu viktigare för muslimerna som minoritet i landet. Moskén ska erbjuda studiecirklar om islam, studiebesök för skolor och verksamheter och undervisning i den ädla Koranens läror.

Moskén ska också understryka vikten av att fira de muslimska högtiderna och att skapa tradition runt dessa. En moskébyggnad är ett absolut måste för att en muslimsk grupp ska kunna fungera. Så länge en sådan byggnad inte finns, känner sig muslimerna rotlösa och mycket otillfredsställda.

Islam föreskriver att bönen förrättas gemensamt och uppmanar till att göra så i den lokala moskén som även fungerar som ett socialt forum för muslimer. Den gemensamma bönen hjälper dem att öka och stärka de band av broderskap, enhet och samhörighet som finns mellan dem. Gemensam bön är flera gånger bättre än att be enskilt. Profeten  har sagt:

En mans bön tillsammans med andra är tjugosju grader bättre än att be enskilt.

[al-Bukhari & Muslim]

Undersökningar visar på att attacker och vandaliseringar mot moskéerna har ökat de senaste åren i Sverige. Det är regeringens ansvar att göra insatser för att förhindra sådana hatbrott och terrorattacker mot en helig plats dit muslimer vänder sig för att utöva sin religion. Detta är också en skyldighet enligt bestämmelser för staten som innebär ett förbud mot diskriminering, men också att positivt stödja den muslimska minoritetens rättigheter att leva tryggt i Sverige.