Muhammad Ali, den före detta boxaren och allmänt stora profilen  världen över, har inspirerat människor över hela världen. Han erövrade boxningsvärlden och räknas än idag som tidernas största boxare och en av de största idrottarna genom historien. Ali blev också utnämnd till ”Sports Personality of the century av BBC.  Trots det kan man argumentera för att hans liv utanför boxningen gjorde en ännu större skillnad.

Muhammad var alltså inte bara en boxare, han var verksam och hade positiv inverkan i religionsfrågor, politik, samhällsfrågor och generellt när det gällde att hjälpa sina medmänniskor.

Minnet av den numera bortgångne hjälten lever kvar än idag. Han föddes och växte upp i Louiseville, Kentucky  i USA och nu har Louisville International Airport valt att byta ut sitt namn, för att ära Muhammad Ali. Flygplatsen ska hädanefter heta Louisville Muhammad Ali International Airport.

Borgmästaren Greg Fischer hyllade Alis bidrag till både sporten och hans hemstad.

Muhammad Ali hette från början Cassius Clay, men han bytte sitt namn när han konverterade till islam. Han var en stolt muslim och brukade ofta prata om hans tro. Han sade bland annat:

Allt jag gör nu, gör jag för att tillfredsställa Allah.

Gällande hans meriter och kändisskap sade han en gång:

Jag erövrade världen och det gav mig ingen lycka. Den enda sanna tillfredsställelsen kommer från att ära och dyrka Gud. Att vara en sann Muslim är den viktigaste angelägenheten i världen för mig. Det betyder mer än att vara svart eller Amerikan.

Må Allah vara nådig över honom.


Källa: Ilmfeed.com