Antalet muslimer i Japan har ökat betydligt under det senaste decenniet. Det är fler personer som konverterar till Islam i de östasiatiska länderna. Enligt Tanada Hirofumi i Wasada universitet, antalet muslimer har mer än fördubblats under de senaste 10 åren.

2010 var antalet muslimer 110 000 och i slutet av 2019 ökade det till 230 000, inklusive så många som 50 000 japanska konvertiter. Detta har lett till byggandet av fler moskéer, bönområden och halal restauranger över hela landet. Idag har Japan 110 moskéer. Medan muslimerna har fler möjligheter att be, kämpar de fortfarande med begravningen. 99% av alla japaner kremeras vilket är förbjudet i islam. Beppu Muslim Association (BMA) har letat efter en begravningsplats i snart ett decennium.

Islam nådde Japan på 1920-talet genom invandringen av några turkiska muslimer efter den ryska revolutionen. En annan våg av immigranter som ökade antalet muslimer i Japan nådde sin topp 1980-talet med migrerande arbetare från Irak, Pakistan och Bangladesh.


Källa: New muslims