Islam lär att det alltid är bättre att förlåta än att hämnas. Koranen säger:

Uppmana de troende att förlåta dem som inte ser fram emot Guds dagar; det är nämligen Han som då skall ge människorna den lön som de har förtjänat [med sina handlingar].

[Koranen 45:14]

Det står även:

Men den som bär [den lidna orätten] med tålamod och förlåter [har bestått ett prov som kräver] fasthet i föresatsen!

[Koranen 42:43]

En annan vers säger:

Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort [den dåliga handlingen] med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän! Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka].

[Koranen 41:34-35]

Ett exempel på hur denna lära kan omsättas i praktiken kan vi finna i Nasser Kurdy, en brittisk kirurg som blev knivhuggen på vägen till moskén där han även tjänstgör som imam. Motivet till brottet var hat mot muslimer. Istället för att utkräva hämnd har han valt att förlåta gärningsmannen.

[Gärningsmannen] representerar inte det som detta land står för. Jag känner inget som helst hat, ingen ilska. Jag har inga negativa känslor gentemot honom. Istället deklarerar jag att jag förlåtit honom helt och hållet.

Vi ber Gud att välsigna denne man, och att muslimerna lär sig av hans goda exempel.


Källa: IlmFeed