Sedan en judisk gravplats vandaliserats och över hundra gravstenar skadats i St. Louis, USA har två muslimska aktivister startat en pengainsamling av solidaritet till det judiska samfundet.

Målet var att samla in 20 000 dollar, vilket man lyckades göra redan inom fem timmar.

Initiativtagarna Linda Sarsour och Tarek El-Messidi berättar att de inspirerades av profeten Muhammeds  exempel, i synnerhet hans agerande vid ett judiskt begravningsfölje.

Vi har även inspirerats av vår profet Muhammeds exempel,då han reste sig upp av respekt när ett judiskt begravningsfölje passerade honom. När han tillfrågades om skälet till att han valde att resa sig upp svarade han: ”Är det inte en människosjäl?”

Det kan överraska vissa att muslimsk-judisk solidaritet ens kan existera med tanke på den infekterade konflikten i Palestina, men Koranen lär att muslimer inte får låta politiska konflikter leda till att man behandlar någon orättvist, och att oskyldiga människor aldrig får hamna i kläm i sådana lägen.

TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.

[Koranen  5:8]

Det är inte heller första gången muslimer räcker ut en hand till det judiska samfundet. Under Förintelsen räddades 2000 judar av i huvudsak muslimska albaner. Judiska överlevare berättar hur deras muslimska välgörare ansåg det vara en islamisk plikt att hjälpa sina medmänniskor i nöd.

Källor:

IlmFeed
Wikipedia