Det är sedan länge bekräftat att islam är världens snabbast växande religion, och även i vårt grannland Norge är det allt fler etniska norrmän som blir nyfikna på islam. Den negativa mediala bilden som Islam och muslimer porträtteras i har både lockat människor, men även lagt en grogrund till hat i väst gentemot islam. Många undrar om den skeva bilden av islam verkligen stämmer och kommer då fram till motsatsen.

Men vad är det som lockar så många till islam? Bland många av de som blivit tillfrågade om orsaken till konverteringen är svaret ofta – för att islam kallar till ren monoteism, dvs. tron på en Gud, som ensam är värdig all dyrkan. Dessutom är det samma Gud som alla profeter och sändebud kallat till att tro på och tillbe, inkluderat Adam, Noak, Abraham, Jakob, Moses, Jesus och Muhammed, som är den sista av alla profeter och sändebud.  Islam ger alltså svaret på frågan om meningen med livet.

I Norge finns numera mer än 3000 muslimska konvertiter, varav majoriteten är kvinnor. Dessvärre är det också kvinnor bland de muslimska konvertiterna som blir mest utsatta för hets och diskriminering. I den norska nyhetstidningen VG har ett antal muslimska konvertiter berättat om sina upplevelser, som omfattar allt från glåpord och skällsord till anklagelser om att konvertiter har förrått den norska eller västerländska kulturen.

Bland annat säger Monica Salmouk från Moss:

De tror att man antingen är hjärntvättad eller blivit lurad in i islam. Jag har fått höra att jag inte längre är norsk och att jag har svikit min kultur.

Detta även fast hon själv ägnat mycket tid till att överväga sin konvertering, som hon självmant och av övertygelse valde att göra.  En annan norsk konvertit Silje-Aaliya Nilsen förklarar kort varför hon blev muslim:

Jag blev helt enkelt förälskad i religionen och valde därför att bli muslim!

I nedanstående klipp förklarar två norska konvertiter varför de valde att bli muslimer.


Källor:
Dagsavisen.no
TV2
VG