Ny regeringsstatistik i England har tillkännagivit att åtta av de 20 bästa skolorna i England för akademiska framsteg är muslimska skolor. Överst på listan är Tauheedul Islam Girls School (TIGHS) i Blackburn som fick högsta poäng i landet enligt statistik som mäter de framsteg som elever gör från slutet av grundskolan till slutet av gymnasiet.

Regeringens siffror rapporterade också att TIGHS är en av de bästa skolorna i landet för studenter med missgynnade bakgrunder, de som bor i låginkomsthushåll eller som är i behov av stöd. Över fyra femtedelar av elever med missgynnade bakgrunder uppnådde ett ”starkt betyg” i engelska och matematik vid TIGHS. Nationellt uppnår bara en fjärdedel av sådana studenter detta resultat.

Mufti Hamid Patel, verkställande direktör för Star Academies som driver skolan, sade så här till medier:

Trots svårare prov har våra fantastiska studenter arbetat riktigt hårt för att uppnå avgörande resultat. Detta är tack vara föräldrar och våra fantastiska lärare och övrig personal på skolan. Men det handlar inte bara om utmärkta betyg. Vi är också stolta över att våra ungdomar har utvecklat god karaktär, är informerade och ansvarsfulla medborgare och har ett åtagande att betjäna sina samhällen ansvarsfullt.

Tahir Alam, från muslimska föräldrarnas förening, berättade att resultaten visar att när skolorna tar hänsyn till elevernas religiösa och kulturella behov kommer de att utvecklas och de kunde uppnå bättre resultat.

Detta är väldigt positivt att läsa om och muslimer i Sverige borde ta lärdom av detta, för att låta våra barn vara en tillgång för skolan och samhället. Detta kommer gynna deras framtid och säkra deras möjligheter att bli framgångsrika och produktiva.


Källa: 5Pillars