Ted talks är ett idéellt initiativ som startade 1984 i syfte att inspirera och sprida bra idéer inom varierande ämnen såsom vetenskap, företagande och globala frågor. TED är ett globalt nätverk som välkomnar människor från varje disciplin och kultur som söker en djupare förståelse för världen. Därav har även många muslimska talare infunnit sig på TEDs talarpodium. Av dessa listar vi några av de talare som verkat för att öka medvetenheten kring muslimska trosfrågor, missuppfattningar om islam och andra debatterade frågor. Denna lista kan göras lång, då många muslimer av olika bakgrund och religiös dignitet fått tillfälle att dela sina berättelser. Därför begränsar vi oss till fem personer.

Alaa Murabit, fredsexpert  – What my religion really says about women 
– Om män och kvinnor är lika inför Gud, varför skulle vi inte vara lika inför män?
– Ni kanske undrar hur en kvinnorättsorganisation kunde göra detta? (Dvs. sprida medvetenhet om kvinnors rättigheter i Libyen). Vi använde våra religiösa skrifter. Verser från Koranen och uttalanden från Profeten Muhammed.
– Den internationella lagen om mänskliga rättigheter, som ni motsäger för att de inte är skrivna av religiösa lärda, dessa samma principer finns redan i våra skrifter. Så egentligen har bara Förenta Nationerna kopierat oss.

Bassam Tariq, bloggare, filmskapare och halalslaktare – The beauty and diversity of Muslim life
– Alla dessa desperata projekt jag genomfört är ett resultat av en rastlöshet. De är starka gensvar till företag och intendenter som arbetar hårt för att överförenkla
min tro och mitt samfund.
– Det enda sättet att vinna över deras maskin är att följa andra regler. Vi måste kämpa med en innovativ metod. Med den tilltro, den tillgång, den kärlek bara vi kan komma åt, måste vi utan ursäkter återta våra övertygelser i varje film och i varje köttbit. För om vi skönmålar våra historier för att locka massorna, kommer vi inte bara misslyckas, utan de med mer pengar och makt kommer istället att få berätta våra historier.

Suzanne Barakat, fysiker – Islamophobia killed my brother. Let’s end the hate
-Han var bäst i klassen på tandläkarhögskolan och med Yusor och Razan deltog de i lokala och internationella samhällstjänstprojekt inriktade mot hemlösa och flyktingar, bland annat en resa för tandläkare till syriska flyktingar i Turkiet.
– Deah, Yusor och Razan blev avrättade på den plats som borde vara säker: i sitt hem. I månader hade mannen trakasserat dem; knackat på deras dörr och viftat med sin pistol några gånger. Hans Facebooksida var full med anti-religiösa inlägg.
– En del av vreden jag kände då bottnade i att om rollerna hade varit ombytta och en muslim eller någon som såg muslimsk ut hade dödat tre vita amerikanska studenter på avrättningsmanér i deras hem, vad skulle vi då ha kallat det? En terroristattack. När vita män begår våldshandlingar i USA så är de ensamvargar, mentalt sjuka eller hetsade av en parkeringsdispyt.

Manwar Ali, fredsaktivist – Inside the mind of a former radical jihadist
– Jag var en ung man som trodde att jihad måste förstås genom makt och våld. Jag försökte bekämpa orätt genom makt och aggression. Jag grubblade mycket över andras lidande och hade en stark önskan att hjälpa och befria dem från det. Jag trodde att våldsam [terroristisk såkallad] jihad var fint, ridderligt och bästa sättet att hjälpa.
– I en tid när så många av oss – särskilt unga – riskerar att radikaliseras genom grupper som al-Qaeda, Islamiska staten och andra, när dessa grupper hävdar att deras hårresande brutalitet och våld är det sanna jihad, vill jag säga att deras idé om jihad är fel – helt fel – precis som min var då.

El Seed, konstnär – Street art with a message of hope and peace
– År 2012, när jag målade Jara-moskéns minaret i min hemstad Gabès, i södra Tunisien, trodde jag aldrig att graffiti skulle ge en stad så mycket uppmärksamhet.
– I varje verk som jag skapar skriver jag meddelanden med min egen stil kalligraffiti, en mix av kalligrafi och graffiti. För en minaret tänkte jag att det mest relevanta meddelandet att skriva på en moské skulle komma från Koranen, så jag valde den här versen:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. [Koranen 49:13]

Det var en universell uppmaning till fred, tolerans och acceptans som kom från en sida som vanligtvis inte porträtteras på ett bra sätt i media.


Källa: TED.COM