Under ett tal den 19:e februari tog New Yorks borgmästare Bill De Blasio till orda mot den senaste tidens fientlighet riktad mot USA:s muslimer och sände ut ett budskap av solidaritet. Detta efter Donald Trumps presidentorder som förbjuder människor från sju muslimska länder inresa till USA, som sedan blivit upphävd av en federal domare.

Som borgmästare i denna stad är detta mitt budskap till er idag. Oavsett vilken tro eller bakgrund ni har så är detta er stad och ert land. Tänk på vår egen bakgrund i detta land – ett land grundat av människor som tog sin flykt undan religiös förföljelse. Ett land grundat på respekt för allas religion och trosuppfattning. Detta är vilka vi är som amerikaner, och detta måste vi  ta tillvara.

I talet med titeln ”Jag är också muslim” framförde borgmästaren sin solidaritet med muslimerna som han beskrev som fredsälskande och omtänksamma människor.

Det finns 1.6 miljarder muslimer i världen. Överväldigande fredsälskande människor som bryr sig om sina familjer och bryr sig om samhället och försöker göra gott på denna jord. Vi måste  bryta upp stereotyperna och vi måste visa att människor av alla religioner delar samma intresse.

Han avslutade sitt tal med att proklamera ett solidaritetsbudskap.

Så budskapet idag är ett budskap av solidaritet, som vi ska efterleva genom varandras hjärtan och ögon. Jag är stolt över att säga att idag är jag  också muslim. Jag är stolt över att vara en del av  hundratusentals goda medborgare i New York som gör denna stad bättre för varje dag genom sitt arbete och engagemang i de olika stadsdelarna i denna stad.

Källor:
New York CBS Local
Youtube