Det finns en välsignad kampanj för att ena muslimer i Sverige och samla in donationer för att bygga en ny moské varje månad. Vi hoppas att varje moské i Sverige kan spela en stor roll i att stödja denna kampanj. Genom användning av tydlig och transparent redovisning kan ni följa kampanjdetaljer och donation statistik via sociala medier och webbplatser. Alla kan delta och bidra efter sin egen förmåga.

Just nu pågår en insamling som går väldigt bra till Nybro moskén byggprojekt. Målet är 6 miljoner och det återstår endast 1,4 miljoner kronor nu.

Swishnummer: 123 527 59 87

Denna kampanj är en idealisk möjlighet att stärka samarbetet och solidariteten mellan muslimer i Sverige. Alla kan delta och bidra till att bygga nya moskéer som kommer att tjäna alla muslimer i Sverige.
Ni kan stödja denna kampanj genom att sprida den i era moskéer och bland muslimer i era städer. Ni kan hjälpa till att sprida kampanjen genom att informera era vänner och familjemedlemmar om denna insamling. Ni kan också visa kampanjinlägg på anslagstavlor i moskéer.

Kom ihåg profeten Muhammeds ord: ”Den som leder till en god gärning får samma belöning som den som utför den.” (Sahih Muslim)

Därför uppmanar vi alla moskéer i Sverige att stödja denna nobla välgörenhetskampanj. Låt oss samarbeta för att bygga nya moskéer och stärka vår
religion och muslimer i Sverige.

…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet. [Koranen 5:2]

Må Allah belöna er för ansträngningar, och göra denna kampanj framgångsrik och att han välsignar oss alla med gott och lycka!