Bygget av den nya moskén i Örebro har pågått ett tag nu och är i slutskedet av färdigställandet. Den ligger intill Karlslundsgatan på Väster. Det är Bosniska Islamiska Församlingen som står bakom projektet. Församlingen har hyrt olika lokaler i omkring 23 år. Sedan några år har dock planerna varit att bygga en egen lokal och samla all verksamhet under samma tak.

Muslimerna i Örebro drabbades svårt senast av moskébranden i Vivalla då stora delar av moskén brann ner till grunden. Den här moskén ger glädje och hopp om en stor mötesplats med allaktivitetshus, restaurang och moské som ska vara öppet för alla.

Den här platsen kommer att bli en mötesplats för alla och kommer att bidra till bättre integration för Örebros muslimer. I Örebro bor mellan 15 000 – 20 000 muslimer, säger projektledaren Hazim Gurda.

Arbetet med bygget har pågått under några år och planen är att bygga färdigt till nästa år. Finansieringen står församlingen själva för genom insamlingar. Om man vill bidra med pengar för att stötta detta välsignade projekt, kan man skänka till projektets konto nedan:
Swish: 123 5638 416
Plusgirot: 185 71 – 0
IBAN: SE 28 9500 0099 6034 0018 5710