Dar Al Birr Society i Förenade Arabemiraten, som kallar till de toleranta och autentiska lärorna i islam, har hjälpt 3 014 invånare från 69 nationaliteter att konvertera till islam under år 2017.

Kompetenta anställda predikanter vid det Islamiska Informationscentret i Dubai och Ras Al Khaimah har hjälpt de nya konvertiterna att få svar på sina olika frågor om islam. Rashid Al Junaibi, direktör för centret, förklarar:

Uppemot 2 785 av dessa personer blev muslimer vid huvudcentret i Dubai, medan resterande 229 blev muslimer vid RAK-centret (Ras al Khaimah).

Han lägger till att centrets huvudsakliga uppgift är att förkunna tolerant muslimsk kultur som är tilltalande och välkomnande.

Särskilda program hålls året runt, i syfte att utveckla människors medvetenhet om islam. Sedan finns även verksamma kurser som är ordnade för att utbilda de nya muslimerna och på ett enkelt sätt upplysa dem om deras nya religion.

Centret har organiserat 3 798 religiösa och kulturella föreläsningar för utländska besökare föregående år, varav 3 275 hölls i Dubai och 523 i Ras Al Khaimah. Därtill har centret distribuerat över 1.100 000 broschyrer på 20 olika språk, vilka delats ut på 150 platser där besökare mest varit utlänningar, på muséer, shoppingcentra, gallerior, buss- och metrostationer runtom i landet.

Al Junaibi säger vidare att de framtagit speciella certifikat för att bekräfta konverteringen av en ny muslim, i samråd med Dubais domstolar och myndigheten för islamiska frågor och välgörande aktiviteter i Dubai.

Skulle någon vara intresserad av att omfamna islam, behöver denne bära vittnesmål om att det inte finns någonting värd dyrkan utom Allah (Gud) och att Muhammed är Hans sändebud.

Sedan anordnas lektioner och kurser för nya muslimer där det delas ut broschyrer och böcker om islam.


Källa: khaleejtimes.com