Under första världskriget valde en soldat från osmanska riket att anförtro den palestinske affärsmannen Rushdi Efendi med en stor summa pengar. Han lät anförtro pengarna till Rushidi tills dess att han återvänder från kriget. Palestiniern väntade på att soldaten skulle komma tillbaka, men med tiden visade sig att han inte skulle komma för att hämta sina pengar.

Pengarna lämnades istället över till Rushidis syskonbarn Raghib Al-Alul som i sin tur fick i uppgift att undanhålla sedlarna. Raghib uttalade sig så här till nyhetsbyrån:

Det är ett förtroende från en turkisk soldat under första världskriget. Han gav det till en av mina farbröder och sade: ”Jag anförtror detta hos dig tills jag återvänder från kriget”. Fram tills idag har pengarna varit hos oss. Vi vet inte om soldaten stupade i kriget eller efteråt och vi vet inte om hans namn, eftersom det glömts bort.

Al-Aluls familj har alltså förvarat pengarna på ett säkert sätt för att uppfylla farbrorns löfte till soldaten. Pengarna värderas idag upp till 140 000 lira vilket motsvarar ungefär 236 824 kronor! Familjen har sagt att de kommer att ge pengarna till soldatens avkomma om de kan bevisa det, annars kommer pengarna ges till den turkiska regeringen om de efterfrågar det.

Vilken god moral denna familj har visat och under så många år dessutom. I en värld där många jagar pengar har dessa människor istället sett ett större värde i att upprätthålla god karaktär.

Osmanska riket styrde Palestina från år 1516 fram till 1917 när de tvingades bort av britterna. Nedan kan ni se ett klipp på denna story.


Källa: Ilmfeed.com