Paradiset är den fantastiska belöningen som Allah har förberett för sina troende tjänare. Oavsett hur mycket en människa får åtnjuta och uppleva av denna värld så är det ingenting i jämförelse med den eviga njutningen i nästa liv. Allah säger till oss i Koranen:

Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat, trots att det kommande livet är bättre och varar i evighet. [Koranen  87:16-17]
Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga. [Koranen 3:133]
De skall betjänas med fat och dryckeskärl av guld, och där skall finnas allt det som själarna längtar efter och som är en fröjd för ögat. Och där skall ni förbli till evig tid. [Koranen 43:71]

I en Hadith Qudsi säger Allah, den upphöjde:

Jag har förberett för Mina rättfärdiga tjänare det som inget öga sett, inget öra hört, och som ingen människa någonsin tänkt på. Därefter sade Profeten  ”Recitera om du vill; ”Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar.” [Koranen 32:17]

[Sahih al-Bukhari]

När följeslagarna frågade Profeten  om byggnaderna i Paradiset, svarade han med ett detaljerat svar:

”Tegelstenar i guld och silver, murbruk av välluktande parfymer, småstenar av pärlor och safir och dess jord är av saffran. Vem än som stiger in i det fylls med glädje och kommer aldrig känna sig olycklig. Han kommer att leva där för evigt och aldrig dö. Deras kläder kommer aldrig att slitas ut och deras ungdom aldrig försvinna.”

[Ahmad och at-Tirmidhi]

För att vi ska ha möjlighet att nå detta dyrbara mål måste vi göra ett gott jobb. Paradiset ligger högt upp och för att nå höga platser krävs stor ansträngning. Profeten  sade till oss:

Helvetet har beslöjats med begär, och Paradiset har beslöjats med svårigheter.

[Sahih Muslim]

Må Allah vägleda oss till de handlingar som gör Honom nöjd och må Han låta oss vara bland de som inträder Paradiset. Amin!