Före islams ankomst var araberna ett folk som begravde sina döttrar levande, våldtog dem och behandlade dem dåligt. Kvinnor hade inga som helst rättigheter och inte heller någon arvsrätt. Många islamofober idag har fått helt fel uppfattning i denna fråga och sanningen är att islam har gett kvinnorna deras rättigheter!

Enligt islam är inte män och kvinnor helt lika, och därför har var och en sin respektive roll. Att hedra och respektera kvinnor betraktas av islam som ett tecken på god karaktär och ren natur. Kvinnan är den första person mot vilken man måste agera rättfärdigt, upprätthålla god kontakt med och behandla väl.

En dag tillfrågades Allahs sändebud Muhammed (frid och välsignelser vare över honom): ”Mot vem skall jag bete mig bäst?”

Profeten svarade: ”Din mor”. Han sade:

”Och vem därefter?” Profeten sade: ”Din mor”. Han sade:

”Och vem därefter?” Profeten sade: ”Din mor”. Han sade:

”Och vem därefter?” Profeten sade: ”Din far”

[Återberättad av al-Bukhari]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade också:

De bästa bland er är de som behandlar sina fruar bäst. [Återberättad av Ibn Hiban]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

Den som har tre döttrar eller tre systrar och uppfostrar dem i Gudfruktighet, kommer att vara tillsammans med mig i paradiset så här. Och då visade han detta genom att slå ihop sitt pek- och långfinger. [Återberättad av Ahmed med fl.]

Enligt islam förhåller det sig på följande vis:

● Kvinnan är jämställd mannen i sin individualitet och hon har full rätt att behålla sitt namn och efternamn i äktenskapet.

● Kvinnan är jämställd mannen när det gäller belöning och straff i detta och i nästkommande liv.

● Kvinnan är berättigad till att förfoga över sin rikedom.

● Kvinnan har likt mannen har rätt till att växa upp i en hälsosam och anständig miljö samt att få en bra och korrekt utbildning.

● Kvinnan har rätt till att gifta om sig efter en skilsmässa, eller efter att ha blivit änka.

Vi ber Allah vägleda oss och öka vår kunskap, amin!


Källa: Boken ”Nyckeln till att förstå islam” skriven av Dr. Abd Ar-Rahman Ash-Sheha