En officiell källa från det saudiska inrikesministeriet har meddelat att det inom snar framtid kommer införas reselättnader vad gäller Umrah och besöksrestriktionerna till de heliga städerna Mecka och Medina. Detta baserat på vad som har mottagits från de berörda myndigheterna angående en minskad smittspridning av Coronaviruset (Covid 19), samtidigt med ökade förfrågningar från muslimer både inrikes och utomlands om att öppna upp för resor till landet för att möjliggöra utförandet av Umrah (lilla pilgrimsfärden). Successivt kommer införande av besökstillåtelse ske inom ramen av fyra stegvisa etapper enligt nedanstående faser:

Fas 1 – Tillåtelse att utföra Umrah och tillträde till den stora moskén i Mecka samt tillåta besök till Profetens moské för medborgare och invånare bosatta i Saudiarabien från och med den 4 oktober 2020. Kapaciteten är då begränsad till 6000 pilgrimer per dag.

Fas 2 – Tillåta utförande av Umrah, besök och bön för invånare bosatta i Saudiarabien från den 18 oktober 2020. Kapacitet begränsad till 15 tusen pilgrimer per dag samt 40 000 besökare per dag.

Fas 3 – Tillåtelse att utförande Umrah, besök och bön för medborgare och invånare bosatta i kungariket och resetillåtelse för bosatta utanför kungariket, från och med den 1 november 2020 tills det officiella tillkännagivandet av slutet på Coronapandemin blir känd och att faran är över. Kapaciteten är då begränsad till antalet 20 000 pilgrimer per dag och 60 000 besökare per dag. Pilgrimsresande utomlands kommer vara begränsad till de länder som hälsovårdsministeriet bestämmer utifrån den allmänna smittspridningen pilgrimerna reser ifrån.

Fas 4 – Tillåtelse att genomförande Umrah, besök och bön för alla medborgare in- och utifrån kungariket till 100% och full kapaciteten till den Stora moskén i Mecka och Profetens moské i Medina, när berörda myndigheter beslutar att riskerna med pandemin har försvunnit helt.

Syftet med upplägget är att ge bästa möjliga bekvämlighet och trivsel med säkerhet och hälsosamt uträttande av ritualerna, på ett sätt som uppfyller kraven för förebyggande och minskad smittspridning av Covid-19. Och att upprätthålla nödvändiga åtgärder som fysisk distansering och avstånd mellan besökare och pilgrimer och skydda allmänheten från pandemin i så stor utsträckning som möjligt.