I en tid då falsk information sprids eller det numera populära uttrycket ”fake news” är det viktigt med insyn, förståelse och kontext. Detta gäller särskilt islam och profeten Muhammad Guds frid och välsignelse vare över honom  som är under ständig granskning. Granskning som väldigt ofta är ytlig utan vidare efterforskning. Många icke-muslimer och även vissa muslimer har ingen större koll på profetens liv trots att han anses av många vara den mest dokumenterade människan i historien.

I syfte att upplysa, utbilda och därmed skapa en större förståelse rekommenderar vi en fantastisk serie föreläsningar av (i den islamiska världen) välkände Yasir Qadhi. Serien består av videoklipp som handlar om profetens liv från före Profeten Muhammeds Guds frid och välsignelse vare över honom födelse fram till det som ledde till hans profetskap och ända fram till de sista verserna ur Koranen och sedan hans bortgång. Historiska händelser stora som små beskrivs och olika kontroverser utreds och förklaras på ett noggrant sätt. På så vis får man en autentisk beskrivning av islam från dess autentiska källor.

Denna serie är nyttig för muslimer som inspiration, lärdom och ökande av kunskap om religionen och om Profeten Guds frid och välsignelse vare över honom. Samtidigt är det också nyttigt för icke-muslimer för att skaffa sig en djupare förståelse om islam och Profetens liv och få lära sig sanningen istället för påståenden om Profeten Muhammed. Detta kan skapa ett välbehövligt samförstånd samtidigt som det är en underhållande berättelse av historiska händelser.

Serien är på engelska  och länken nedan består av en färdig spellista med alla avsnitt där en introduktion  är det första avsnittet.