Profeten Muhammed ﷺ  besparade inte på några ansträngningar i sitt liv för att sprida islam till mänskligheten. Han skickade ett antal brev till kungar och härskare på den tiden utanför den arabiska halvön för att bjuda in dem till islam. Dessa brev spelade en viktig roll för att förmedla och informera om islams budskap. Fredsfördraget mellan muslimerna och stammen Quraish i det sjätte året efter Profetens ﷺ  migration till Medina utnyttjades till att kalla människor från hela världen till islam.

Han ﷺ skrev till Muqauqis som var kristen och härskare över Egypten:

I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige. Från Muhammad, Guds budbärare till Muqauqis, makthavaren över Egypten, frid över den som följer vägledningen. Jag bjuder in dig till islam, underkastar du dig Gud får du belöning två gånger.

’Säg: ”Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe.” Och säg, om de vänder er ryggen: ”Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja.’ [Koranen 3:64]

Originalbrevet från Profeten ﷺ  till Egyptens härskare Muqauqis.

Brevbäraren var Hatib ibn Abi Balta’ah, och när Muqauqis tog emot brevet läste han upp det och frågade Hatib:

Vad hindrade din vän, om han är en sann profet, från att be över sina fiender som tog ut honom från sin hemstad, om att de ska drabbas av ett gudomligt straff?

Hatib svarade honom frågande och sade:

Vad hindrade Jesus från att be över folket som smidde planer att döda honom, om att få det straff de förtjänade av Gud?

Muqauqis sade då:

Du är vis och kommer från en vis man.

Profeten ﷺ skrev också till Negus, härskare över dagens Etiopien; Herakleios härskare över Romarriket; Al-Harith Ghassani ledare i Syrien; Khusrov II Parvez kungen av Persien; Munzir bin Sawa, dåvarande emir över Bahrain; Hozha Hanafi, dåvarande emir av Al-Yamamah; kungen av Oman, samt Al-Harith Humairi, ledare i Jemen.

De profetiska breven till kungar och ledare innehöll deras namn och befattning, en inbjudan till islam och på slutet ett förtydligande om att deras underlydandes olydnad gentemot Gud skulle läggas på dem som makthavare till följd av deras val i fall de inte blev muslimer.

En del av dessa brev bevaras i Istanbul Museum. I Profetens Museum i Medina återfinns kopior på originalbreven.