Muslimer i tiden

Quiz

Välkommen till Muslimer.se - Frågesport

En islamisk organisation i Indien erbjuder räntefria lån till människor från alla religioner, i vilken stad ligger organisationen?
Historien visar att nationalism endast leder till kaos, våld och förtryck - varför islam förbjuder denna ideologi. Vi refererar till en stor lärd i artikeln om nationalism, vilken?
Muslimer.se delar ut islamiska böcker gratis. Vilken bok av nedanstående ingår inte bland utbudet?
Surah al-Ikhlas är kort och lätt att memorera. Hur mycket av den ädla Koranen motsvarar detta kapitel i belöning när man reciterar den?
En dag tillfrågades Allahs sändebud Muhammed (frid och välsignelser vare över honom): ”Mot vem skall jag bete mig bäst?” Vem nämndes i svaret?
Vad heter mannen från Pakistan som har arbetat sig upp till att äga en halal-restaurang som serverar gratismat till fattiga?
Vi befinner oss nu i den islamiska månaden Rajab, som är en av de heliga månaderna. Vad menas med att den är helig?

Namn
E-post

Quiz

Välkommen till Muslimer.se - Quiz


Namn
E-post