Välkommen till Muslimer.se - Frågesport

En islamisk organisation i Indien erbjuder räntefria lån till människor från alla religioner, i vilken stad ligger organisationen?

Historien visar att nationalism endast leder till kaos, våld och förtryck - varför islam förbjuder denna ideologi. Vi refererar till en stor lärd i artikeln om nationalism, vilken?

Muslimer.se delar ut islamiska böcker gratis. Vilken bok av nedanstående ingår inte bland utbudet?

Surah al-Ikhlas är kort och lätt att memorera. Hur mycket av den ädla Koranen motsvarar detta kapitel i belöning när man reciterar den?

En dag tillfrågades Allahs sändebud Muhammed (frid och välsignelser vare över honom): ”Mot vem skall jag bete mig bäst?” Vem nämndes i svaret?

Vad heter mannen från Pakistan som har arbetat sig upp till att äga en halal-restaurang som serverar gratismat till fattiga?

Vi befinner oss nu i den islamiska månaden Rajab, som är en av de heliga månaderna. Vad menas med att den är helig?


Namn
E-post