De tio sista nätterna av ramadan är här och  Allahs sändebud  brukade anstränga sig mer i dyrkan under ramadans tio sista nätter än vad han gjorde vid andra tidpunkter. Han bad, läste Koranen och åkallade extra mycket.

Aisha – må Allah vara nöjd med henne – berättade att när ramadans tio sista dagar kom, då stannade Profeten uppe under natten, väckte sin familj och höll sig borta från äktenskapliga relationer.

[al-Bukhari och Muslim]

Profeten  uppmanade också till att stanna uppe och be under Allmaktens natt som är bättre än tusen månader och som infaller under dessa nätter. Abu Hurairah har berättat att profeten  har sagt:

Den som ber under Allmaktens natt med tro och hopp om belöningar, kommer få sina tidigare synder förlåtna.

[al-Bukhari och Muslim]

En bra åkallan som kan reciteras under Allmaktens natt är den som profeten lärde Aisha. Hon – må Allah vara nöjd med henne – har sagt:

Jag sade: Allahs sändebud, om jag vet vilken natt som är Allmaktens natt vad bör jag säga under den natten? Han sade: ’Säg: Allahumma inaka ’afuwwun tuhibb al-’afwa fa’affu ’anni [Allah, Du är förlåtande och Du älskar förlåtelse, så förlåt mig].’

[at-Tirmithi har klassat den som autentisk]

Beträffande att ange vilken natt under ramadan som är Allmaktens natt behöver detta specifika bevis. Nätterna med udda nummer under de sista tio nätterna är dock troligare än andra och den 27:e är troligast.

Några av tecknen på Allmaktens natt är att det är en stilla natt och att den troendes hjärta känner upprymdhet och frid med den, att denne blir föresatt med att göra goda handlingar och att solen stiger klart utan strålar den påföljande morgonen.

Må Allah, den Barmhärtige låta oss uppleva denna natt med tro och hopp om Hans belöning, Amin!


Källa: Binothaimeen.net