Regeringen och Finansinspektionen jobbar hårt för att minska riskerna för en allvarlig ekonomisk kris i Sverige. Sammantaget är hushållens skulder nu uppe på omkring 3 000 miljarder kronor, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vid en presskonferens.

Detta är en följd av ett samhälle byggt på ränta och ockrande där de rika ska bli rikare och de som har det svårt ska få slita för att hålla huvudet över vattenytan och inte drunkna helt i skulder.

Uppdrag granskning sände ett avsnitt om Paradisläckan som avslöjar hur de rika gör affärer och undanhåller vinsterna i skatteparadis. Läckan avslöjar hur toppolitiker, näringslivsjättar och förmögna privatpersoner genom olika upplägg undviker att betala skatt. Ändå är det på de rikas villkor medborgarna ska fortsätta leva.

Det är många experter som tycker att regeringen borde ta ansvar för att se över hela systemet. Bostadspriserna har skjutit i taket och många känner sig orättvist behandlade av hur bostadsmarknaden styrs.

Islam förbjuder lån med villkor på att mer än vad som har lånats ska återbetalas. Det är ingen skillnad på om det är en bank eller någon annan instans som lånar ut. Anledningen är att ta ränta hör till de stora synderna.

DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne. De säger nämligen: ”Handel är inte annorlunda än ocker.” Men Gud har förklarat handel lovlig och förbjudit ocker. Den som efter att ha fått kunskap om Guds allvarliga varning upphör att bedriva ocker får behålla vad han dessförinnan vunnit, men Gud skall fälla den slutliga domen över honom. Och de som faller tillbaka i denna synd har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid. Gud utplånar vinsten av ockret men låter allmosornas värde växa. Gud är inte vän till dem som framhärdar i förnekelse och synd.

[Koranen 2:275-276]

Det här med lån har blivit en het potatis i samhället då det förekommer i så många former. Det är bostadslån, snabba sms-lån, studielån, mikrolån m.m. och ingen vet säkert om det någonsin kommer betalas tillbaka! Ansvariga för banker måste planera bättre och utgå från det sunda förnuftet; samhället måste lämna det räntebaserade systemet som Gud har förbjudit. På nedanstående klipp kan man se vilka onda effekter dessa typer av transaktioner har på samhället.