Nätbutiken Yoni life[1] har fått upp ögonen för den traditionella islamiska tandborsten Miswak. Produkten har nämligen blivit trendig i vissa icke-muslimska länder vilket lett till att allt fler butiker börjat köpa in den.

Denna naturliga tandborste gjord av trä från salvadora persica (arakträdet) som betraktas som ett växtbaserat läkemedel har visat på ett antal gynnsamma effekter enligt studier godkända av Världshälsoorganisationen – WHO[2]. Det har även gjorts jämförande studier mellan miswak och konventionella syntetiska tandborstar som visar att miswaken är överlägsen i alla aspekter av tandhygien med undantag från borstning i svåråtkomliga områden. Följande är några av de positiva effekter av miswak som tagits upp i studien:

  • Den innehåller höga halter fluorider som har en effektiv oralhygienisk motverkan mot karies.
  • Den innehåller anti-bakteriella ämnen, vilka visat goda effekter mot kariesorsakande bakterier, såsom Streptococcus mutans som leder till tandröta och karies.
    Man har kunnat mäta antalet streptococcus-bakterier före och efter användandet av miswak och jämfört det med bruket av vanlig tandborste och konstaterat en markant  minskning av bakterierna efter bruket av miswak.
  • Den har olika antimikrobiella effekter som bland annat motverkar tandlossning genom effektivt borttag av plack.
  • Miswaken gör tänderna vitare och har en avlägsnande effekt mot missfärgningar på tänderna.

Vad islam beträffar finns många traditioner återberättade angående miswak. Bland dem finns följande:

Profeten Muhammed  sade:

Om det inte vore för att jag fruktade [att det skulle bli en börda] för min nation, hade jag befallit att man använder miswak (tandpinne) inför varje bön.

[Sahih al-Bukhari och Muslim]

Och han sade:

Miswak är en sak som behagar Allah den Mest Barmhärtige.

[Sahih al-Bukhari]

Vi på muslimer.se hoppas med detta få se fler muslimer använda miswak, då vi har märkt av en nedtrappning av denna sunnah bland muslimerna.

Källor:
[1] Yoni Life
[2] Efficacy of Miswak on Oral Pathogens