Ordförande för Rinkeby moské insamlingsstiftelse, Ibrahim Bouraleh har gått ut med det glädjande beskedet att det i år planeras byggstart för den efterlängtade Rinkebymoskén. På SVT Nyheter kan man läsa mer om detaljerna kring bygget och även på hemsidan för Rinkeby moskés insamlingsstiftelse.

Enligt pressmeddelande från byggföretaget NCC, har de fått i uppdrag att uppföra själva konstruktionen med ett ordervärde på ca 100 miljoner kronor. Bygget tros vara klart till år 2020 och kommer påbörjas strax efter sommaren. Följande säger avdelningschef Fredrik Anheim:

Det här uppdraget ger oss möjlighet att bygga vidare på de positiva erfarenheter vi har av att finnas på plats i Rinkeby, t ex genom polishuset som vi bygger, och att få vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av staden i stort. Det ska också bli väldigt roligt att byggnadstekniskt få uppföra en moské.

Det har spekulerats kring kostnaderna för bygget som dock verkar oklart kring huruvida tillräckligt med finansiering finns, då kostnaden beräknas uppgå till 100 miljoner kronor, medan det som samlats in endast är ca 3 miljoner enligt uppgifter från SVT Nyheter. Vidare vill inte stiftelsen använda sig av bidrag från utlandet och Ibrahim säger beträffande detta till SVT Nyheter:

Absolut inte! Det är ett avslutat kapitel. Pengarna ska komma från Sverige, det är vår förhoppning.

Det vi muslimer runtom i Sverige kan göra för att stödja och påskynda arbetet är att hjälpa till att samla in de pengar som behövs för att fullfölja byggplanerna. Det kan man göra genom att klicka här. Det finns även möjlighet att bli månadsgivare och på så vis kontinuerligt bidra till moskébygget. Vad gäller kontinuerliga, goda handlingar har Profeten Muhammed ﷺsagt:

De mest älskvärda av handlingar för Allah är de som är kontinuerliga, även om de skulle vara små. [Bukhari och Muslim]

Likaså har Profeten Muhammed ﷺ sagt:

Allah bygger ett hus i Paradiset till den som bygger en moské för Hans skull. [Muslim, 523]


Länkar:

SVT Nyheter
NCC